المالکی خواستار حضور مردم در مبارزه نیروهای عراقی با تروریسم شد

مبارزه با تروریسم,انتخابات

تهران - ایرنا - نخست وزیر عراق از مردم این کشور خواست، نیروهای دولتی را در ˈمبارزه با تروریسمˈ همراهی کنند.

شبکه ˈالمیادینˈ روز یکشنبه اعلام کرد: ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق از ملت خود خواست در مبارزه با گروه تروریستی ˈداعشˈ در استان ˈالانبارˈ و سایر شهرهای عراق در کنار ارتش و نیروهای امنیتی بایستند.

المالکی در تجمع انتخاباتی ˈائتلاف دولت قانونˈ در استان ˈنیسانˈ، از عراقی ها خواست با مشارکت گسترده در انتخابات آینده پارلمانی و روی کار آوردن یک دولت اکثریت سیاسی که قادر باشد به سهم خواهی ها و اختلاف ها در پارلمان پایان دهد، با تروریسم مقابله کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم یک کابینه اکثریت هماهنگ سیاسی را پس از انتخابات محقق کنیم، این کابینه می تواند امور کشور را با قدرت پیش ببرد. برای مثال اگر تصویب بودجه با مشکلی برخورد کرد، اکثریت رای می دهد و کارها بر اساس اصول دمکراسی رایج در همه کشورهای جهان پیش می رود. اگر اختلاف نظری هم در شورای وزیران بروز کرد، اکثریت هماهنگ می تواند مسایل معلق مانده را به حرکت در آورد. مایلیم از نظام سهمیه بندی سیاسی رها شویم. اگر سهمیه بندی سیاسی تداوم یابد و مردم به این چند دستگی سیاسی رای دهند، تا چهار سال دیگر هم مشکلات کنونی در جای خود باقی می ماند.

از سوی دیگر، ˈعمار الحکیمˈ رییس ˈمجلس اعلای اسلامی عراقˈ هم در یک تجمع انتخاباتی در ˈبصرهˈ، خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات و ساختن کشوری پیشرفته و شکوفا و مبارزه با فساد شد.

الحکیم در توضیح برنامه های انتخاباتی خود گفت: با ˈمشت آهنینˈ بر سر تروریسم می کوبیم و ˈسر فتنهˈ را جدا می کنیم و توانایی های نیروهای مسلح را ارتقا می دهیم.

انتخابات پارلمانی عراق روز دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

خاورم 1491**1651
کد N219968