در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت امور خارجه

هاشمی رفسنجانی: روند خوبی در مذاکرات آغاز شد

کد N219811