شهر بانتیو سودان جنوبی به کنترل مخالفان درآمد

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه در سودان جنوبی از تسلط مخالفان سالوا کر بر شهر بانتیو مرکز استان الوحده این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به ریاک مشار از تسلط نیروهای وفادار به معاون سابق رئیس جمهوری سودان جنوبی بر شهر بانتیو مرکز استان الوحده خبر دادند.

این منابع افزودند: نظامیان ارتش سودان جنوبی نیز به نیروهای وفادار به ریاک مشار پیوسته اند و شهرهای استان الوحده یکی پس از دیگری به دست مخالفان سقوط می کند.

منابع وابسته به ریاک مشار بیان کردند: نظامیانی که از ارتش سودان جنوبی جدا شده اند نقش اساسی در تسلط نیروهای وفادار به ریاک مشار بر بانتیو داشته اند و ریاک مشار فرماندهان دو گردانی که از ارتش جدا شده اند را درجه سرتیپی داده است.