"نیمی از کودکان اسرائیلی بی‌اعتنایی یا سوء استفاده را تجربه کرده‌اند"

استادان دانشگاه حیفا در اسرائیل با مصاحبه از 10 هزار کودک طی بازه زمانی سه سال مشخص کردند که 48.5 درصد از کودکان اسرائیلی و 67.7 درصد از کودکان عرب، قربانی سوء استفاده و یا بی‌توجهی بوده‌اند؛ تحقیقی که باعث شد تا نمایندگان کنست (پارلمان) خواستار توجه دولت شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت، این تحقیق همچنین شکاف میان حقیقت و گزارش‌هایی را که تاکنون در این باره منتشر شده، نشان داد.

در این تحقیق مشخص شد که یک میلیون و 273 هزار و 804 کودک سوء استفاده، خشونت یا بی‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

در این تحقیق و بررسی که توسط شورای ملی کودکان اسرائیل و دانشگاه حیفا انجام شد، این امر مشخص شد که تمام کودکان در مدارس یهود یا عرب به نوعی هدف خشونت قرار گرفته‌اند. البته در این تحقیق به مدارس مذهبی و سیستم آموزشی یهودیان ارتودکس اشاره‌ای نشده است.

این داده‌ها واقعیت موجود و شکاف میان اطلاعات در دسترس مربوط به گزارش مقام‌های تل‌آویو که تنها 50 هزار کودک در سال مورد سوء استفاده قرار دارند و طیف واقعی از سوء استفاده و بی‌اعتنایی را آشکار ساخته است.

زوی ایزیکوویتز و راشل لو- ویسل از استادان دانشگاه حیفا از بیش از 10 هزار کودک مصاحبه کرده و متوجه شدند که حدود 96 هزار کودک و نوجوان 12 تا 17 ساله از لحاظ جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. شورای ملی کودکان اسرائیل تخمین می‌زند که حدود 462 هزار کودک (17.6 درصد از تمام کودکان) سوء استفاده جنسی را تجربه کرده‌اند.

این مطالعه که در سه سال انجام شده،‌ اولین تحقیق صورت گرفته به این سبک در اسرائیل محسوب می‌شود و جزو یکی از جامع‌ترین مطالعات درباره سوء استفاده از کودکان در سراسر جهان محسوب می‌شود. محققان به صورت مستقیم از 8239 کودک اسرائیلی و 2274 کودک عرب تحقیق خود را انجام دادند.

در این یافته‌ها مشخص شد که نیمی از کودکان اسرائیلی در مدارس دولتی (48.5 درصد) تحت انواع خشونت از جمله فیزیکی، بی‌اعتنایی، روحی و جنسی قرار گرفته‌اند، در مورد کودکان عرب این وضع بدتر است؛ به طوری که بیش از دو سوم (67.7 درصد) کودکان عرب با این خشونت‌ها مواجه شده‌اند.

بنا بر آمارهای شورای ملی کودکان اسرائیل، 540 هزار و 390 کودک عرب با چنین خشونت‌هایی مواجه بوده‌اند. این تحقیق بعدا افشا کرد که رایج‌ترین خشونت‌، روحی و عاطفی و آزار و اذیت از جانب والدین است که به صورت نظام‌مند صورت می‌گیرد و 730 هزار و 139 کودک در این مورد تجربه داشته‌اند. همچنین مشخص شد که 399 هزار و 212 کودک اسرائیلی از بی‌توجهی روحی عذاب می‌کشند؛ 370 هزار و 322 کودک مورد خشونت فیزیکی قرار داشته‌اند و 225 هزار و 870 کودک نیز در معرض خشونت خانگی بودند.

بی‌اطلاعی مقام‌ها

این یافته‌ها شکاف میان تعداد کودکان آسیب‌دیده توسط مقام‌ها و تعداد کودکانی که برای اولین بار مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند را مشخص می‌کند. در سال 2012، تنها 48992 کودک مورد سوء استفاده و بی‌توجهی قرار گرفتند به عبارتی تنها 1.9 درصد از کودکان در اسرائیل اما آمارهای منتشر شده از سوی محققان خلاف آن است. به طوری که مشخص شد 48.5 درصد از کودکان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که مقام‌های رفاه اجتماعی اسرائیل و پلیس از طیف این پدیده بی‌اطلاع هستند.

این مطالعه بعدا نشان می‌دهد که 68.2 درصد از کودکان که خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند و 63.5 درصد خشونت جسمی. همچنین 68.8 درصد از کودکانی که خشونت جنسی را تجربه کردند آن را با یکی از اعضای خانواده در میان گذاشتند. 67.6 درصد با دوستان و تنها 11.9 درصد آن را به مقام‌های مربوطه گزارش دادند. همچنین 6 درصد این مساله را با پزشک و 30.2 درصد هم با معلم یا مشاور در میان گذاشتند. این در حالیست که 43 درصد از کودکانی که تعرض نسبت به خودشان را گزارش دادند، گفته‌اند که این افشاگری هیچ تغییری در اوضاع‌شان به وجود نیاورده است.

کودکان عرب: واقعیتی هشداردهنده

محققان به این مساله اشاره دارند که بیش از دو سوم (67.7 ) درصد از کودکان عرب تجربه این نوع از خشونت‌ها را داشته و آن را گزارش کرده‌اند. درصد کودکان عرب که خشونت روحی را گزارش کرده‌اند 40.1 درصد است. همچنین 33.4 درصد از کودکان عرب بی‌توجهی فیزیکی را گزارش کرده‌اند. 22.3 درصد از کودکان عرب نیز تجربه خشونت جنسی داشته‌اند.

تفکیک جنسیتی در سوء‌استفاده

بنا بر این گزارش، پسران در بخش یهودی‌نشین اسرائیل احتمالا بیشتر در معرض خشونت‌های فیزیکی و روحی قرار می‌گیرند در حالی که دختران احتمالا بیشتر در معرض خشونت جنسی‌اند و شاهد خشونت‌های خانگی. این آمارها نشان داد که 16.9 درصد از پسران مورد خشونت جنسی‌اند و این مورد درباره دختران 18.3 درصد است.

81.3 درصد از کودکان گزارش دادند که توسط مردان مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند و 18.2 درصد گفتند که زنان عامل سوء استفاده از آنها هستند. در 73.5 درصد از این موارد، عامل سوء استفاده‌گر با قربانی آشنا بوده است. تقریبا نیمی از تمام خشونت‌های جنسی در بخش یهودی‌نشین اسرائیل در داخل خانواده صورت گرفته و دو سوم در بخش عرب‌نشین. در 21.7 درصد موارد نیز در جامعه یهود، عامل سوء استفاده‌گر جزو خویشاوندان کودک بوده است.

این گزارش قرار است روز سه‌شنبه به کمیته حقوق کودکان کنست ارائه شود.

تعابیر

در این مطالعه به سوء استفاده‌های هدفمند و نظام‌مند که باعث آزار و اذیت کودکان شود، اشاره شده است.

انتهای پیام

کد N219042