النشره بررسی کرد:

پشت پرده عملیاتی که هنوز فاش نشده؛ فرضیه های احتمالی درباره آینده نبردهای حزب الله با تل آویو