تحولات سیاسی لبنان/

موضع آمریکا درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان/ حرکت جریان 14 مارس به سوی حمایت از جعجع

آفریقا و خاورمیانه

یک مقام مسئول آمریکایی اعلام کرد: دولت آمریکا از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان حمایت نمی کند و در آینده با رئیس جمهور انتخاب شده تعامل خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول آمریکایی در کاخ سفید در گفتگو با روزنامه الحیات با اشاره به عدم حمایت واشنگتن از یک نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری لبنان، تاکید کرد: کاخ سفید بر اساس اقدامات و تعهدات رئیس جمهوری آینده لبنان به موازین بین المللی با وی تعامل خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به ادامه همکاریهای آمریکا با ارتش لبنان، اعلام کرد: تدابیری برای جلوگیری از انتقال کمکها به ارتش لبنان به طرفهای سوم از جمله حزب الله اندیشیده ایم.

دیگر تحولات سیاسی لبنان به شرح زیر است:

- روزنامه سعودی عکاظ امروز به نقل از منابع موثق سیاسی اعلام کرد: جریان المستقبل به سوی اعلام موضع نهایی در حمایت از "سمیر جعجع" نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری حرکت می کند. بنابراین گزارش، این موضوع طی ساعات آینده نهایی می شود و به نظر می رسد با حمایت جریان 14 مارس (هواداران سعد الحریری) نیز همراه شود.

- روزنامه کویتی الانباء با اشاره به حضور "فواد السنیوره" در ریاض عربستان ودیدارهای وی با "سعد الحریری" رئیس جریان المستقبل اعلام کردند: موضع السنیوره در انتخابات پس از بازگشت به لبنان اعلام می شود.

- روزنامه لبنانی الجمهوریه از دیدارهای نمایندگان "سمیر جعجع" و "میشل عون" نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لبنان با "سعد الحریری" در ریاض خبر می دهند. هنوز زمانی برای اعلام موضع نهایی سعد الحریری درباره ناز=مزدها اعلام نشده است.

- محافل سیاسی از اعتراض جریان 14 مارس و 8 مارس به اظهارات اخیر اسقف اعظم لبنان درباره لزوم عدم انتخاب رئیس جمهور از شخصیتهای مورد حمایت این دو جریان خبر می دهند.

- "آلبر منصور" وزیر سابق لبنانی اعلام کرد: میشل عون در شرایط فعلی لبنان و منطقه بهترین گزینه برای حضور در مقام ریاست جمهوری لبنان است.

- روزنامه لبنانی اللواء با اشاره به دیدار چند ماه پیش میشل عون و سعد الحریری اعلام کرد: در این دیدار توافق شده است که ریاست جمهوری "میشل سلیمان" به هیچ نحو تمدید نشود.