آمریکا، روسیه را به نقض آزادی رسانه ها متهم کرد

روسیه

نیویورک، ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن تصمیم کرملین برای عدم تجدید مجوز خبرنگاری ˈصدای آمریکاˈ در روسیه، این کشور را به محدود کردن آزادی بیان متهم کرد.

به گزارش ایرنا، ˈجن ساکیˈ روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد که طی سال گذشته دولت روسیه اقدام های بی سابقه ای برای جلوگیری از فعالیت های رسانه ای از جمله بستن بسیاری از تارنما ها، منع اجازه ورود خبرنگاران و فشار برای تغییر سیاست خبرگزاری ها به منظور همسو بودن با سیاست های کرملین انجام داده است.

وی اضافه کرد که آزادی بیان و رسانه ها در قانون اساسی روسیه مندرج شده و حتی روسیه طی ماه های اخیر کشورهای دیگر را به آزادی رسانه ها دعوت کرده ولی خودش به این قوانین احترام نمی گذارد.

ساکی گفت: از دولت روسیه می خواهیم به حق مردمش برای آزادی بیان احترام بگذارد و به رسانه ها اجازه ادامه فعالیت بدون اختشاش در امورشان را بدهد.

وی در سوال خبرنگاری که از احتمال اقدام متقابل آمریکا برای لغو مجوز رسانه های روسی پرسید، گفت: آمریکا همواره خواهان آزادی بیان و رسانه ها بوده و از فعالیت رسانه های دولتی روسی جلوگیری نمی کند.

ˈدیمیتری کیسلیوفˈ رییس آژانس خبری ˈروسیا سیوونیاˈ ماه گذشته در نامه ای به خبرنگار صدای آمریکا و ˈصدای سووبوداˈ اعلام کرده بود که مجوز این خبرنگاری را تمدید نخواهد کرد. وی اظهار کرد که این خبرگزاری ها ˈچیز جدیدی برای گفتن ندارندˈ و گفت: به نظر من این دو خبرنگار رادیویی فقط نخاله ای روی فرکانس های رادیویی می باشند.

اروپام** 1908 **1917
کد N217551