هشدار لاوروف درباره به خطر افتادن ثبات اروپا

واحد مرکزی خبر نوشت:

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه تاکید کرد افزایش احساسات ضدروسیه ثبات اروپا را به خطر انداخته است.

وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی که خبرگزاری ریانووستی آن را منتشر کرد، افزود در حال حاضر تحریک به تشدید احساسات ضدروسیه در شرایطی که اقدامات نژادپرستانه و بیگانه ستیز در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش است، افزایش شمار گروههای ملی گرای افراطی و اهمال در قبال نئونازیسم در اوکراین یا دیگر کشورهای اروپایی، به طور آشکار ثبات اروپا را به خطر انداخته است.

4949

کد N216917