دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس؛

گزارش وزیر اقتصاد درباره هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن مجلس / بررسی سئوال 3 نماینده از زنگنه

مجلس

بیژن زنگنه، وزیر نفت و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی هفته آینده در صحن علنی مجلس حضور می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 24، 26 و 27 فروردین ماه 93 به شرح ذیل است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

گزارش کمیسون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،‌ شوراها،‌ مجامع و سایر هیأتها

گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح استفساریه تبصره ماده (76) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

گزارش شوردوم کمیسیون شوراها  و امور داخلی کشور درباره طرح انتقال پایتخت

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درباره لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی

 گزارش کمیسیون عمران درباره رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه

سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی و روح‌اله حسینیان نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر  نفت

گزارش وزیر امور اقتصادی و دارائی درباره «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاستهای دولت و وزارتخانه‌ ذیربط در حوزه‌های مذکور» در دستور روز سه‌شنبه مورخ 26/1/1393 قراردارد.