نخست وزیر مالزی: کسانی مستبدانه خواستار تغییر دولت هستند

دولت

کوالالامپور – ایرنا – نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی به مردم این کشور در مقابل کسانی که مدعی شد ˈبه صورت مستبدانه خواستار تغییر دولت هستندˈ هشدار داد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر مالزی که روز جمعه در جلسه مربوط به زمین های کشاورزی در ایالت پاهانگ سخنرانی می کرد، گفت: دولت فعلی مالزی اثبات کرده است توان تغییر و توسعه ای که مردم خواستار آن هستند را دارد.

وی افزود: اجازه ندهید فقط به خاطر اینکه کسانی خواستار تغییر هستند دولت را تغییر دهند. از همه مهمتر، ما خواستار تغییر و پیشرفت هستیم. چرا باید وقتی که ائتلاف حاکم می تواند عملکرد خوبی داشته باشد آن را تغییر داد؟

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) به نقل از نخست وزیر این کشور تصریح کرد ˈمردم مالزی ممکن است با تغییر، به شرایطی که خواستار آن هستند، دست نیابندˈ.

وی خواستار اعتماد مردم به دولت کنونی مالزی شد تا چشم انداز 2020 مالزی تحقق یابد.

مالزی براساس برنامه چشم انداز 2020 که دولت ارایه کرده است باید به یک کشور با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود.

نخست وزیر مالزی در سخنان خود به نام گروه خاصی که خواستار تغییر دولت هستند اشاره ای نکرد.

اظهارات نجیب تون رزاق در مورد تغییر دولت توسط کسانی که به صورت استبدادی خواستار انجام این اقدام هستند برای نخستین بار در رسانه های این کشور انعکاس یافته است.

نخست وزیر مالزی از ماه گذشته و پس از ناپدیدشدن پرواز ام.اچ 370 مورد انتقادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.

وی از اردیبهشت سال 92 برای دوره دوم پست نخست وزیر مالزی را در اختیار گرفت.

آساق**د.م**1611
کد N216325