یک فعال دانشجویی:دولت و ملت به یکدیگر اعتماد کنند

دبیر کمیته‌ مطالعات سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت: هم دولت و هم ملت باید برای ایجاد اعتماد دوجانبه تلاش کنند.

نیما پروین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)اظهار کرد:صداقت در تکمیل فرم های خود اظهاری و ارائه‌ی آن ها، اولین گام در مسئولانه عمل کردن در حوزه‌ی یارانه ها است. البته فاصله‌ی تاریخی دولت - ملت در کشور ما و برخی اقدامات نسنجیده در سال های اخیر، فضای عدم اطمینانی را پدید آورده است که برخی اقشار را به این سمت و سو برده که وضعیت مالی خود را پایین تر از آن چه هست، نشان دهند.

وی ادامه داد: بازسازی این اعتماد شکننده، نیز نیازمند کوشش های فراوانی هم از سوی ملت و هم از جانب دولت است. گام دوم عملکرد مسئولانه‌ مردم در جهت اجرای سیاست ها، چنان که توسط دولت محترم هم اعلام شده است، خودداری طبقات متمکن جامعه از دریافت یارانه نقدی است. توصیه بنده این است که در آغاز، مدیران دولتی در کنار شفافیت مالی، انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی، اعلام نمایند تا به سطوح دیگر جامعه نیز منتقل شود.

این فعال دانشجویی همچنین گفت:انصراف از دریافت یارانه نقدی، بیش از آن مزیت های اقتصادی برای جامعه به ارمغان داشته باشد، به ترمیم رابطه دولت- ملت یاری خواهد رساند. ترمیم رابطه دولت و ملت- که انصراف از دریافت یارانه را به همراه خواهد داشت، کنشی فرهنگی و بلند مدت است و انتظارات کوتاه مدت را نباید چندان بالا برد. دولت، رسانه های عمومی و جامعه مدنی، باید تلاش کنند تا درک متقابلی شکل گیرد، این درک متقابل، می تواند در شرایط سخت اقتصادی، دولت و مردم را یکپارچه کرده و شرایط بهبود وضعیت اقتصادی را سریع تر فراهم آورد.

وی با بیان اینکه "سیاست های مالیاتی کشور در سال های اخیر، بهبود قابل توجهی داشته اند"ابراز عقیده کرد: سیاست های مالیاتی کشور نسبت به گذشته توانست بهتر بر درآمد اقشار مختلف نظارت داشته باشد. انتظار می رود با ادامه‌ی روند کنونی، دولت زمینه‌ی فرار مالیاتی را از بین برده و درآمد واقعی همه‌ی بنگاه ها و اشخاص را شناسایی کند. دولتی که از درآمد واقعی بنگاه ها و اشخاص آگاهی داشته باشد، می تواند به درستی دهک ها را تعیین کرده و یارانه های نقدی یا غیرنقدی را به اقشار آسیب پذیر تخصیص دهد.

دبیر کمیته‌ی مطالعات سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار خاطر نشان کرد: از آن جایی که هدفمندی یارانه ها، طرحی ملی است و سال ها، روی زمین مانده بود، از قوای دیگر و ارگان ها و نهاد ها انتظار همراهی می رود. قوای دیگر در کنار دولت محترم، به اجرای حتی الامکان عادلانة هدفمندی یارانه ها کمک و یاری رسانند. البته این همراهی به معنای عدم مخالفت کارشناسانه نیست، بلکه منظور این است که نباید «هدفمندی یارانه ها» ابزار دست کسانی قرار گیرد، که دنبال جریان سازی های رسانه ای و مطامع سیاسی خود هستند. البته این افراد، از امروز جریان سازی خود را آغاز کرده اند.

وی همچنین افزود:سوء مدیریت، مرحله‌ی اول اجرای هدفمندی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، که متأسفانه هنوز با عواقب آن دست به گریبان هستیم. در حالی که مطابق قانون، 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، بایستی در خدمت تولید قرار می گرفت، عملاً این اتفاق نیافتاد، تا این که در سال جاری به وضعیتی رسیده ایم که نه تنها کل درآمد حاصل از هدفمندی، صرف خانوارها می شود و به تولید چیزی تخصیص پیدا نمی کند، بلکه 16 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارها، کسری داریم.

پروین در پایان گفت:دولت برای کسب همدلی مردم، به برقراری گفت و گوی سازنده با مردم، بپردازد و با شفافیت مالی خود، بنگاه ها و اشخاص را به شفافیت مالی دعوت کرده و به مردم اطمینان دهد، انصراف آن ها از دریافت یارانه، صرف کدام یک از امور زیربنایی کشور می شود. به عنوان مثال اگر مردم یک شهر یا یک روستا بدانند، انصراف آن ها از دریافت یارانه، صرف ساخت فلان جاده یا بیمارستان یا نیروگاه یا کارخانه خواهد شد، راحت تر این کار را خواهند کرد و حتی اطرافیان خود را نیز تشویق خواهند کرد که با انصراف از دریافت یارانه، در ساخت آن بیمارستان همکاری کنند.

انتها پیام

کد N216322