گرسنگی و مرگ چهار میلیون سودانی را تهدید می کند

گرسنگی,سازمان ملل

نیویورک- ایرنا- سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل (فائو) اعلام کرد: شمار گرسنگان سودانی به دلیل افزایش درگیری ها، هجوم پناهندگان سودان جنوبی و آوارگی رو به افزایش مردم دارفور در ماه های آینده به 4 میلیون نفر خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، در گزارش ˈفائوˈ که روز پنجشنبه انتشار یافت، آمده است: در حال حاضر نزدیک به سه میلیون و چهارصد هزار نفر از مردم سودان به دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش تصاعدی قیمت آن از سوء تغذیه شدید رنج می برند.

فائو تصریح کرده است: بحران مواد غذایی در برخی از نقاط سودان به مرحله اضطراری رسیده و بسیاری از مردم این کشور را با خطر مرگ روبرو کرده است.

ˈعبدی عدان جماˈ نماینده فائو در سودان در باره وخامت اوضاع مردم این کشور گفت: سودان بحران فراموش شده ای است که شرایط مردم آن هر روز وخیم تر می شود.

وی با اشاره به اینکه درآمد و تغذیه 80 درصد از مردم سودان به کشاورزی وابستگی کامل دارد، تاکید کرد: عدم توجه به بحران کشاورزی و ابعاد فاجعه آمیزی که در پی خواهد داشت، حیات اقتصادی بخش گسترده ای از این کشور را به نابودی خواهد کشاند.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده است برای نجات نزدیک به 5/5 میلیون نفر از مردم سودان به یک بودجه فوری 19 میلیون دلاری نیاز دارد که تاکنون فقط 7 میلیون نفر از آن تامین شده است.

فائو گفت: در طرحی که برای کمک به گرسنگان سودانی در نظر دارد، 900 هزار خانوار سودانی که وضعیت تغذیه آنها به مرحله بحرانی رسیده است، تحت پوشش این سازمان قرار خواهند گرفت.

این سازمان یادآور شد که واکسینه کردن 11 میلیون و 700 هزار راس دام را در سودان که در معرض بیماری های مختلف و خطر مرگ هستند، هم در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

اروپام **2253 ** شبس 1551
کد N216293