به‌منظور بحث و تبادل‌نظر؛

مجید انصاری به کمیسیون اصل 90 می‌رود

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون اصل نود قانون اساسی جلسه هیأت رئیسه و اعضای ثابت كمیسیون به‌منظور استماع گزارش كارگروهها در سال 1392 و تدوین برنامه‌ها و اولویت كاری كمیسیون در سال 1393 را برگزار می‌کند.

این روز سه‌شنبه هفته آینده مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهور به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه همكاری و پاسخگویی به مكاتبات كمیسیون در جلسه کمیسیون اصل 90 حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كمیسیون اصل نود قانون اساسی جلسه هیأت رئیسه و اعضای ثابت كمیسیون به‌منظور استماع گزارش كارگروهها در سال 1392 و تدوین برنامه‌ها و اولویت كاری كمیسیون در سال 1393 را برگزار می‌کند.

همچنین اعضای ثابت كمیسیون برای رسیدگی به شكایات واصله نشست مشترکی خواهند داشت.

علاوه بر این روز سه‌شنبه هفته آینده مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهور به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه همكاری و پاسخگویی به مكاتبات كمیسیون در جلسه کمیسیون اصل 90 حاضر می‌شود.

کد N216011