اعتصاب عمومی بخش حمل و نقل و خدمات آرژانتین را مختل کرد

آرژانتین,حمل و نقل

مادرید- ایرنا- اعتصاب عمومی امروز پنجشنبه در آرژانتین که از سوی تشکل های کارگری مخالف با دولت ˈکریستینا فرناندز د کرچنرˈ رئیس جمهوری این کشور فراخوان شده، این کشور را دچار مشکلات به ویژه در بخش حمل و نقل و خدمات کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ˈلا ناسیونˈ آرژانتین، اعتصاب تدارک دیده شده از سوی انجمن های کارگری وابسته به کنفدراسیون کارگران حمل و نقل آرژانتین، این کشور را به مدت 24 ساعت بدون سرویس های قطار، اتوبوس، پرواز های داخلی و خارجی ، حمل و نقل پول، حمل و نقل سوخت، مواد غذایی و حیوانات، حمل زباله، حمل و نقل دریایی و آبی خواهند گذاشت.

با پیوستن تشکل کارگری رستوران و هتلداران به این اعتصاب بخش های عمومی همچون قهوه خانه ها، رستوران ها و مغازه های فروش اغذیه نیز در طول مدت اعتصاب تعطیل خواهند شد.

ˈهوگو مویانوˈ دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران آرژانتین در این زمینه هشدار داد که دولت می خواهد با تمام امکانات به مقابله با ˈاعتصاب ملیˈ بپردازد .

وی ادامه داد: ما هیچ حادثه ای را ایجاد نخواهیم کرد و باید با افزایش دقت هر گونه تلاش های دولت برای کم ارزش نشان دادن این اعتصاب را خنثی کنیم.

این رهبر سندیکایی آرژانتین افزود: روز اعتصاب روز بسیار مهمی خواهد بود و نه تنها بخش حمل و نقل و خدمات عمومی مشارکت جدی در آن دارند، بلکه بخش های دیگر نیز متوقف خواهند شد.

اروپام **1234**1144
کد N215551