آیت الله مصباح: تصوری که خیلی ها از اعتدال دارند این است که کمی ملاحظه متدینان بشود

روزنامه ایران نوشت:

 آیت الله مصباح یزدی که در همایشی با عنوان «گفتمان اعتدال در بوته نقد» شرکت کرده بود، گفت: «ما کسی را متهم نمی‌کنیم که اگر سخن از اعتدال گفت، می‌خواهد خلاف اسلام رفتار کند و ضد اسلام است، اما بینش‌ها فرق می‌کند و مکاتبی که ما را به این تشخیص‌ها وادار می‌کند مختلف است». 

وی افزود: «تصوری که خیلی‌ها از اعتدال دارند این است که کمی ملاحظه متدینان شود و کمی هم لحاظ آنها، متأسفانه بعضی در نوشته‌های خود تصریح کردند که منظور از اعتدال، حد وسط بین شریعت و خواسته‌های عمومی فرهنگ جهانی است.» وی در ادامه افزود: «اگر اعتدال این باشد بهتر این است که اسمش را التقاط بگذاریم، نه اعتدال.»

17302

کد N215264