نوری المالکی:

تروریسم و فساد دو روی سکه اند/راهبرد بین المللی برای مبارزه با تروریسم را می پذیریم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق امروز در سخنانی با اعلام اینکه تروریسم و فساد دو روی سکه اند، گفت: عراق راهبرد بین المللی برای مبارزه با تروریسم را می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اظهار داشت: تروریسم و فساد دو روی سکه هستند.

وی خاطرنشان کرد: جای بسی خوشحالی است که ما اخیرا کنفرانسی را درباره مبارزه با تروریسم در بغداد برگزار کردیم و بیش از 57 کشور در آن مشارکت داشتند.

مالکی تصریح کرد: میان غارت ثروت ها و فساد و تروریسم رابطه وجود دارد و ما روند استرداد اموال به تاراج رفته را بررسی می کنیم و در کنار آن نیز چگونگی مبارزه با تروریسم را بررسی خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: غارت اموال در کشورهای باثبات که مبتنی بر دموکراسی، قانون اساسی، آزادی و عدم تبعیض است رخ نداده است، بلکه این مسئله معمولا در رژیم های دیکتاتوری رخ می دهد.

وی افزود: در پی سیطره افراد مسلح بر آب فرات، صبر ما از بین رفت و شورای امنیت و سازمان ملل متحد باید بدانند وضعیت در فلوجه به کجا رسیده است.

نوری المالکی اظهار داشت: از نظام های سیاسی می خواهیم که دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را بپذیرند و ما همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد و همچنین راهبرد بین المللی برای مبارزه با تروریسم را می پذیریم.