تدابیر امنیتی در مجلس ملی ترکیه تشدید شد

تدابیر امنیتی

آنکارا- ایرنا - تدابیر امنیتی در پی حمله به ˈکمال قلچداراوغلوˈ رهبر حزب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ در مجلس ملی ترکیه افزایش یافت.

افزون بر آن ، تدابیر امنیتی در مبادی ورودی به مجلس ملی ترکیه نیز افزایش یافت.

برخی نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق روز گذشته در پی حمله به قلچداراوغلو در مجلس ملی ترکیه از کاستی های موجود در تدابیر امنیتی شکایت و اعلام کردند در مجلس ملی ترکیه تنها از جان ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه محافظت می شود.

از سوی دیگر به گزارش رسانه های ترکیه عامل حمله به قلچداراوغلو که تحت بازجویی قرار داشت امروز با تشکیل پرونده ای روانه دادگستری شد.

ˈاورهان اووت ˈ شهروند ترکیه ای که روز گذشته رهبر حزب مخالف دولت ترکیه را در مجلس ملی این کشور مورد ضرب و شتم قرارداد ، گفت : از یک ماه پیش برای مضروب کردن قلیچداراوغلو برنامه ریزی کرده است.

اووت در خصوص دلیل حمله به قلیچداراوغلو در مجلس ملی ترکیه افزود : من به هیچ گروه و حزبی وابسته نیستم و از سخنرانی های وی در جریان انتخابات شهرداری ها در این کشور ناراحت بودم .

وی در باره چگونگی حضورش در مجلس ملی ترکیه و حمله به رهبر حزب مخالف دولت این کشور پاسخی نداد.

خانواده ضارب رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه عنوان کرده اند که وی به علت بیکاری و درگذشت پدرش دچار افسردگی شده است.

برخی از نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کردند که مجلس ملی ترکیه محل ناامنی برای نمایندگان شده است و ما امنیت جانی در این محل نداریم .

منابع خبری ترکیه در پی حمله به رهبر مخالف دولت ترکیه نوشتند که فرد مهاجم دارای شانزده مورد سوء سابقه از جمله حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر است.

به نوشته این منابع خبری فرد مهاجم از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم شهربانی ترکیه تحت بازجویی قرار گرفته است.

رسانه های ترکیه نوشتند: در طول 30 سال گذشته هیچ حمله ای به رهبر یک حزب در مجلس ملی ترکیه صورت نگرفته است.

برخی کارشناسان سیاسی حمله به قلچداراوغلو در مجلس ملی ترکیه را یک حمله سازماندهی شده با اهداف مشخص ارزیابی کردند.

خاورم**2012** 230**5981
کد N214661