روسیه به ساکنان آسیای مرکزی امتیاز شهروندی می دهد

آسیای مرکزی,روسیه

دوشنبه - ایرنا - مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه گفت: مسکو طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن اعطای شهروندی روسیه به ساکنان کشورهای آسیای مرکزی آسان شود.

«اندری گرازین» مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه روز چهارشنبه به تارنمای آزادی تاجیکستان گفت: پیش نویس قانون اعطای شهروندی روسیه از تصویب دولت گذشته است و اکنون در مرحله تصویب نمایندگان مجلس است.

وی گفت: بر اساس این طرح، روسیه شرایط ساده ای را برای ساکنان کشورهای جداشده از شوروی به خصوص کشورهای حوزه آسیای مرکزی در نظر گرفته است و به متقاضیانی که خویشاوندی در روسیه داشته باشند و یا با زبان روسی آشنا باشند، شهروندی روسیه اعطا می کند.

مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه گفت: بر همین اساس شهروندان غیرروس ساکن کشور های آسیای مرکزی که در مدارس روسی تحصیل کرده اند، به راحتی می توانند درجه شهروندی روسیه دریافت کنند.

وی گفت: بر اساس این طرح، برای دریافت شهروندی روسیه در باره ملیت چیزی گفته نمی شود و هیچ امتیاز بیشتری برای روس تباران نیز وجود ندارد، بلکه این قانون برای همه است.

گرازین تصریح کرد: بر این اساس، فرقی ندارد که متقاضی شهروندی روسیه، تاجیک ، ازبک و یا ساکن اوکراین باشد. تنها ا گر زبان روسی بداند و در روسیه خویشاوند داشته باشد به وی شهروندی روسیه اعطا خواهد شد.

مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه گفت: این طرح با شتاب تهیه شده است و با رویداد های اخیر اوکراین ارتباط دارد .

آساق**1663**1545
کد N213337