یک منبع فلسطینی :

نشست اخیر مذاکرات سازش نتیجه ای نداشت

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با ادامه خودداری رژیم صهیونیستی از آزاد سازی چهارمین گروه از اسرای فلسطینی یک منبع فلسطینی اعلام کرد در نشست اخیر مذاکره کنندگان سازش هیچ نتیجه و پیشرفتی به دست نیامد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع فلسطینی اعلام کرد که نشست سه جانبه "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و "تزیپی لیونی" نماینده رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش و "مارتین اندیک" نماینده آمریکا دراین مذاکرات بی نتیجه مانده است.

این منبع فلسطینی که خواست نامش فاش نشود گفت: در نشستی که میان عریقات،لیونی و اندیک برگزار شده و چند ساعت به طول انجامید هیچ پیشرفتی حاصل نشد و این نشست به نتیجه خاصی منتهی نشد.

وی تصریح کرد: طرف اسرائیلی همچنان بر موضع خود در قبال آزادی گروه چهارم اسرای فلسطینی پافشاری کرد و این امر دلیل اصلی عدم دستیابی به هرگونه پیشرفت در مذاکرات اخیر بود.

این منبع افزود: هیئت مذاکره کننده اسرائیلی همچنان خواهان تعلیق طرح امضای توافقنامه های بین المللی از سوی "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود.

وی خاطر نشان کرد: اسرائیلیها مجددا بر تمدید مهلت مذاکرات صلح تاکید کرده و این مسئله را به عنوان پیش شرطی برای آزادی گروه چهارم اعلام کردند. این درحالی است که پیشتر متعهد شده بودند که 30 نفر از اسرای فلسطینی را طبق توافقات قبلی آزاد کنند.

منبع مذکور با اذعان به اینکه این نشست سومین نشست مشترک هیئتهای مذاکره کننده بود گفت: طرف اسرائیلی همچنان به سیاست باج خواهی و  تهدید فلسطینیها ادامه داد و در نشست اخیر هیچ طرحی را برای پیشبرد مذاکرات صلح ارائه نکرد