وزیر خارجه کویت پیش بینی کرد:

احتمال بهبود روابط قطر و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در آینده نزدیک

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه کویت با اشاره به میانجیگریهای این کشور میان قطر و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از احتمال بهبود روابط قطر با این کشورها در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، "شیخ صباح الخالد الصباح" وزیر خارجه  و معاون اول نخست وزیر کویت از بهبود روابط میان قطر و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: به دنبال میانجیگریهای کویت میان قطر و کشورهای عربستان، امارات و بحرین امید است که بحرانی که پس از فراخواندن سفرای این کشورها از قطر شدت گرفته است پایان یابد.

وزیر خارجه کویت طی سخنرانی مفصلی در سومین نشست "شورای روابط عربی و بین المللی"  در این کشور، ضمن بیان اظهارات فوق، به برخی مسائل جاری در حوزه کشورهای عربی و مسئله تروریسم و درگیریهای طائفه ای و همچنین انتخابات آتی مصر، عراق، لبنان و الجزائر نیز اشاره کرد.