پایان نشست علنی امروز مجلس

مجلس

محمدرضا باهنر در نشست امروز (یکشنبه 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی را رأس ساعت 12 و 5 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه قوه قانونگذاری را به صدا درآورد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر در نشست امروز (یکشنبه 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی را رأس ساعت 12 و 5 دقیقه به صدا درآورد.

کد N211803