تصویری عجیب از مرزبانان ایرانی در دوران اسارت!

کد N211351