انتخابات پارلمانی در کبک کانادا آغاز شد

انتخابات

تهران-ایرنا- شش میلیون کانادایی اهالی کبک روز دوشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق های رای رفتند.

به گزارش خبرگزاری ها، روند انتخابات حاکی از آن است که احتمالا حزب ˈلیبرالˈ کبک در این دور به پیروزی خواهد رسید.

نظر سنجی های به عمل آمده نشان می دهد حزب لیبرال 38 درصد و حزب ˈطرفداران کبکˈ 29 درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

بنابراین گزارش چنانچه حزب لیبرال در این دور از انتخابات پارلمان به پیروزی برسد در آن صورت دولت خانم ˈپولین موریسˈ نخست وزیر کنونی کبک که از حزب ˈطرفداران کبکˈ است در تنگنا قرار خواهد گرفت.

درصورت شکست حزب ˈطرفداران کبکˈ در انتخابات پارلمانی ، این اولین بار در تاریخ سیاسی چهل ساله کبک است که کابینه دولت نمی تواند برای دور دوم زمام امور را در اختیار داشته باشد.

در پارلمان کنونی کبک ، حزب ˈطرفداران کبکˈ 54 کرسی، حزب لیبرال 49 کرسی و حزب ˈاتحاد آینده کبک ˈ نیز 18 کرسی را در اختیار دارند.

اروپام 1583 ** 1064
کد N209725