پلوسی :

چنی مسئول اصلی شکنجه در "سیا" بود

آمریکا اروپا

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به مصوبه سنای این کشور درباره آزاد سازی اطلاعات محرمانه مربوط به شکنجه در سازمان سیا، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را عامل اصلی به کارگیری این اقدامات غیر انسانی دانست.

به گزارش خبرگزری مهر، "نانسی پلوسی" در مصاحبه با سی ان ان با بیان این مطلب در ادامه گفت : در دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، معاون وی "دیک چنی" نقش زیادی در روش های به کار رفته از سوی سازمان سیا در مبارزه با تروریسم داشت.

پلوسی افزود : در اصل بوش، چنی و سازمان سیا، آمریکا را در برابر خشونتها و حملات تروریستی محافظت می کردند، اما روشهایی که از سوی آنها به کار می رفت جای سوال دارد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، اغلب مقامات کنگره معتقدند که سازمان سیا درباره چگونگی شکنجه افراد، دولت و قانونگذاران آمریکایی را فریب داده است.

دلیلی این افشاگری ها درباره سیا و مقامات سابق آمریکا آن است که کمیته اطلاعات سنای آمریکا در هفته گذشته با غیرمحرمانه شدن بخشی از گزارش مفصل این کمیته درباره روشهای بازجویی و اعتراف گیری سازمان سیا موافقت کرد.

این گزارش مربوط به فعالیتهای سیا در دوره ریاست جمهوری جرج بوش است. در این گزارش ۶۲۰۰ صفحه ای که تهیه آن از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود، برخی از روشهای بازجویی و اعتراف گیری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بی رحمانه توصیف شده است.

با وجود موافقت کمیته اطلاعات سنا درباره انتشار عمومی خلاصه ای از این گزارش، مقامات آمریکایی می گویند آماده کردن این چکیده برای دسترس عموم، مدتی طول خواهد کشید.

این در حالی است که سازمان سیا این گزارش را رد کرده و گفته اشتباهاتی در آن وجود دارد.