اوربان بار دیگر نخست وزیر مجارستان شد

آمریکا اروپا

نتایج شمارش آرای انتخایات پارلمانی مجارستان حکایت از پیروزی نخست وزیر فعلی این کشور و ادامه ریاست وی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ویکتور اوربان" توانست با پیروزی در انتخابات پارلمانی مجارستان بار دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شود. علاوه بر موفقیت اوربان در انتخابات همانگونه که انتظار می رفت راستهای افراطی توانستند در رقابتهای روز گذشته آرای خوبی دست آورند و تقریبا یک پنجم رای دهندگان مجارستانی به این حزب افراطی رای داده اند.

هر چند اوربان در دوران نخست وزیری خود با اتحادیه اروپا تنشهایی داشت، اما مردم مجارستان به دلیل اقدامات مثبت او در حوزه اقتصاد از وی حمایت می کنند.

از دید اتحادیه اروپا سیاستهای عوام گرایانه اوربان، دموکراسی مجارستان را تضعیف کرده است.