حماس درباره توطئه صهیونیستی ساخت کنیسه در محوطه مسجد الاقصی هشدار داد

یهودیان,مسجد الاقصی

تهران - ایرنا - ˈجنبش مقاومت اسلامیˈ (حماس) درباره عواقب توطئه صهیونیستی برای ساخت ˈکنیسهˈ (عبادتگاه یهودیان ) در بخشی از ˈمسجد الاقصیˈ هشدار داد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مصری ˈالشرق الاوسطˈ، ˈحماسˈ با صدور بیانیه ای تاکید کرد که مسجد الاقصی ˈخط قرمزˈ مسلمانان است و توهین به آن، تحریک احساسات مسلمین جهان را فراهم می کند .

بیانیه حماس افزود: تقسیم مسجد الاقصی امکان پذیر نیست و رژیم صهیونیستی باید بداند که با وجود افزایش فعالیت های غیرقانونی آن رژیم برای یهودی سازی این مسجد ، این مکان مقدس همچنان اسلامی باقی خواهد ماند .

حماس با هشدار درباره نتیجه اجرای این قبیل طرح های خطرناک، تازه ترین تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم مسجد الاقصی و هتک حرمت قدس را به مثابه نقض صریح قوانین و مقدسات اسلامی دانست و تاکید کرد که در عین حال، این تلاش ها واقعیت های تاریخی را تغییر نخواهد داد.

حماس ضمن مطالبه ˈوحدت مردم فلسطین برای دفاع از قدس و مسجد الاقصیˈ و یادآوری مسوولیت تاریخی ˈسازمان همکاری اسلامیˈ برای جلوگیری از یهودی سازی مسجد الاقصی، خواستار حمایت این سازمان از فلسطین در برابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی شد.

بر اساس این گزارش، ˈموسسه اوقاف و میراث الاقصیˈ نیز که در زمینه دفاع از مقدسات اسلامی در سرزمین های فلسطینی فعالیت می کند، با هشدار درباره توطئه رژیم صهیونیستی و طرح ساخت کنیسه یهودیان در محوطه مسجد الاقصی، آن را گام نخست برای ساخت معبد موهوم ˈهیکلˈ دانست.

موسسه مذکور در یک بیانیه مطبوعاتی افزود که جمعیتی متشکل از شهرک نشینان صهیونیست موسوم به ˈیشایˈ به رهبری چند خاخام یهودی برای کنیسه سازی در مسجد الاقصی تلاش می کنند.

مترجمام** 1453**1651
کد N208549