سفیر یونان به وزارت امورخارجه احضار شد

سیاست خارجی

به دنبال تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در مورد ایران ، سفیر یونان در تهران به عنوان سفیر کشور دارای ریاست دوره ای اتحادیه اروپا ، به وزارت امورخارجه فراخوانده شد .

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار ، مدیرکل غرب اروپا مراتب نا خرسندی شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور قطعنامه مذکور را به طرف یونانی اعلام و با انتقاد از تصویب این قطعنامه در مقطع پایانی دوره فعلی پارلمان اروپا آنرا غیر قابل قبول و غیر واقعی توصیف کرد و گفت : اینگونه اقدامات و مواضع نسنجیده در خلاف جهت منافع مشترک اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران می باشد .

سفیر یونان قول داد به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، موضوع را به مقامات ذیربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند .