نیمی از قربانیان غیر نظامی در سوریه نخبه یا دارای تحصیلات دانشگاهی بودند

سازمان آمار,نخبه

تهران - ایرنا - بیش از نیمی از غیر نظامیان که در سه سال بحران سوریه کشته شدند، افراد نخبه یا دستکم دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.

منابع خبری عربی روز یکشنبه به نقل از مرکز آمار و پژوهش های سوریه اعلام کردند که بیش از 50 درصد غیر نظامیانی که در سه سال گذشته در سوریه کشته شدند، افراد دارای مدارک دانشگاهی و افراد تخبه بودند.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی سازمان آمار و پژوهش های سوریه، از کل 107 هزار نفری که این مرکز نام آنان را در فهرست قربانیان غیر نظامی بحران در این کشور ثبت کرده، بیش از 10 هزار نفر پزشک بودند که معادل 9 درصد کل قربانیان غیر نظامی در سوریه است.

مهندسان هم با تعدادی بالغ بر پنج هزار و 100 نفر حدود پنج درصد کل قربانیان غیر نظامی را تشکیل می دهند.

آمار یاد شده همچنین حاکی است، شش درصد کشته ها یعنی تعدادی بیش از شش هزار و 200 نفر نویسنده، پژوهشگر یا استاد دانشگاه بودند.

بیش از چهار هزار وکیل و قاضی سوری هم در مدت بیش از سه سال گذشته کشته شدند. حدود 29 هزار نفر از قربانیان غیر نظامی هم معلم یا دانشجو بودند که بیش از 27 درصد کل کشته ها را تشکیل می دهند.

خاورم 1491**1651
کد N207438