سفارت ژاپن خبر داد؛

جزئیات همکاریهای اقتصادی ایران و ژاپن

آسیا اقیانوسیه

سفارت ژاپن از قراردادهای کمک بلاعوض این کشور به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی ایران در سال مالی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ژاپن در بیانیه ای اعلام کرد: کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی، از شهرت بسزایی در زمینه فراهم آوردن حمایت مالی انعطاف پذیر و بموقع از پروژه های عمرانی در سطح نیازهای اولیه، برخوردار شده است. در این رابطه، چهار قرارداد به مبلغ کل 353.228  یورو توسط کوجی هانه دا سفیر ژاپن در تهران با جزئیات ذیل به امضاء رسید:

    قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 78.735 یورو به بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم برای پروژه اهدای تجهیزات بخش مراقبتهای ویژه به بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم در استان خراسان رضوی.
    قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 90.429 یورو به موسسه خیریه سپید قشم برای پروژه اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان جیجیان جزیره قشم در استان هرمزگان.
    قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 90.954 یورو به موسسه خیریه مهتاب برای پروژه اهدای تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی برای معلولین جسمی و حرکتی به مرکز فیزیوتراپی مهتاب در استان کرمان.
    قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 93.110 یورو به انجمن معلولین ضایعه نخاعی برای پروژه اهدای تجهیزات فیزیوتراپی به معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران.

دولت ژاپن در نظر دارد به ارائه کمک های انسان دوستانه و عمرانی خود به سازمان های دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.