نشست سری مقامات عالیرتبه ژاپن و کره شمالی

آسیا اقیانوسیه

یک رسانه ژاپنی از احتمال برگزاری نشست مخفیانه مقامات عالی رتبه ژاپن و کره شمالی در چند روز آتی در چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو گزارش داد که دیپلمات های ژاپن و کره شمالی در پی مذاکرات هفته گذشته در چین که در یک سال گذشته بی سابقه بود، در حال رایزنی برای برگزاری نشست مخفیانه در آینده ای نزدیک هستند.

در ادامه این گزارش آمده است که احتمال برگزاری نشست مخفیانه میان دیپلمات های ژاپن و کره شمالی در چند روز آتی در چین یا هر کشور دیگری وجود دارد.

این تصمیم پس از مذاکرات دو روزه دیپلمات های ژاپنی و کره شمالی در روز 30 مارس در چین و موافقت دو کشور برای انجام مذاکرات در سطح مقامات دولتی گرفته شد اما به زمان دقیق مذاکرات اشاره نشده است.