دیدگاه‌های برخی محافل آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای غیرسازنده و شک برانگیز است

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان برخی تحلیل های ارائه شده از سوی محافل آمریکایی درمورد برنامه هسته ای ایران را ناشی از پیش فرض های غلط، اطلاعات ناقص درمورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ومبانی آن دانست واین اظهارات را غیر سازنده و شک برانگیز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 ادامه دارد، شبهه افکنی و توصیه های ناشی ازمنفی نگری با استناد به نظریات افراد تندرو، نمی تواند کمکی به این روند کند. 
 
سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد: تهدید وفشار علیه ملت ایران بی تاثیر بوده است و تنها مذاکره براساس احترام متقابل و ازموضع برابر وپذیرش حقوق مسلم ملت ایران نتیجه بخش خواهد بود. 
 
افخم اضافه کرد: ایران درادامه گفتگو با 1+5 به دنبال بهره مندی ازحق قانونی خود برای استفاده ازانرژی صلح آمیز هسته ای درچارچوب NPT بوده وبه همین منظورآمادگی خود را برای رفع نگرانی واقعی ومنطقی دراین زمینه اعلام کرده است.