داوود اوغلو:

من ایران را متهم نکرده ام

ایران در جهان

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد درباره صحبت های او سوء برداشت شده و وی ایران را متهم نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که وی ایران را متهم به جاسوسی از کشورش نکرده است.

وی صراحتا با رد طرح اتهام علیه ایران در ماجرای افشاء نوار صوتی مقامات ارشد ترکیه برای ایجاد بهانه برای مداخله نظامی در سوریه گفت: منظور من کاملا شفاف است . من ایران را متهم نکرده ام.

در پی افشاء جلسه نشست محرمانه برخی مقامات بلند پایه ترکیه درباره ایجاد بهانه برای حمله نظامی به سوریه، احمد داوود اوغلو در واکنش به آن گفته بود که از این ماجرا برخی محافل طرفدار اسد و برخی عناصر ساختاری موازی آن سود می برند که این اظهارات وی این شائبه را به وجود آورده بود که وی ایران را به دست داشتن در افشای نار صوتی مذکور متهم کرده است.