گاردین: نوری مالکی بیشترین شانس را برای تصدی دوباره پست نخست وزیری عراق دارد

نوری المالکی,گاردین

تهران-ایرنا- روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: ˈنوری المالکیˈ نخست وزیرعراق بیشترین شانس برای تصدی منصب نخست وزیری برای سومین دوره متوالی را دارد.

کد N205836