کشف سیگنال های احتمالی از هواپیمای مالزیایی

آسیا اقیانوسیه

چین اعلام کرد در اقیانوس آرام سیگنال های ناشناسی دریافت کرده است که احتمالا به هواپیمای مفقود شده مالزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ، کشتی های چینی اعلام کرده اند در آب های اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده اند که احتمالا مربوط به جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی است.

در این خبر گزارش شده است که این سیگنال ها مشابه سیگنال ارسالی از هواپیما است اما هنوز مشخص نیست که آیا این سیگنال ها مربوط به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی است یا نه.