بی بی سی خبر داد؛

3 گروه اسلامی افراطی مصر در فهرست سازمان های تروریستی انگلیس

آفریقا و خاورمیانه

بی بی سی از قرار گرفتن 3 گروه اسلامی افراطی مصر در فهرست سازمان های تروریستی انگلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت انگلیس به موجب قانون تروریسم مصوبه سال 2000 برخی گروه های اسلامی افراطی مصر را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.

انصار بین المقدس، المرابطون و انصار الشریعه 3 گروهی هستند که در فهرست سازمان های تروریستی انگلیس قرار گرفته اند. پارلمان انگلیس بدون رای گیری با پیشنهاد دولت مبنی بر قرار دادن این 3 گروه در زمره گروه های تروریستی موافقت کرد.

پیشنهاد دولت با حمایت حزب کار انگلیس مواجه شد. "دیانا جانسون" وزیر امنیت داخلی انگلیس در این رابطه اظهار داشت که مخالفان انگلیس با این پیشنهاد دولت موافق هستند و گروه های مذکور در جنایات و اقدامات تروریستی خطرناک نقش داشته اند.