زمین لرزه جزیره ایدرای یونان را لرزاند

یک جزیره یونان را لرزاند,یونان

آتن- ایرنا- زمین لرزه 6/5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز شنبه جزیره ˈایدراˈ واقع در جنوب شرق آتن را لرزاند.

کد N205378