اعتراضات به تقلب در انتخابات دو کلانشهر ترکیه رد شد

جمهوریخواه خلق

آنکارا - ایرنا - شوراهای انتخاباتی دو کلانشهر ˈ آنکاراˈ و ˈآنتالیا ˈ، اعتراض حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ ترکیه مبنی بر تقلب در این دو شهر در انتخابات شهرداری های این کشور را رد کرد.

کد N205318