بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون انرژی

مجلس

کمیسیون انرژی هفته جاری رسیدگی به لایحه یک شوری اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) با حضور کار‌شناسان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌ها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارد.

ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بررسی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، مرکز پژوهش‌ها، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در دستور کار هفتگی کمیسیون انرژی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون انرژی هفته جاری رسیدگی به لایحه یک شوری اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) با حضور کار‌شناسان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌ها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را در دستور کار دارد.
ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون انرژی است.
کمیسیون انرژی همچنین در هفته جاری به بررسی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، مرکز پژوهش‌ها، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌پردازد.

کد N205294