طرح جدید آمریکا علیه حزب الله

ایرنا نوشت:

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که قصد دارد قانون جدیدی را برای تشدید تحریم های اقتصادی و رسانه ای علیه ˈحزب اللهˈ لبنان به تصویب رساند.

روزنامه لبنانی ˈالاخبارˈ روز شنبه خود نوشت: ˈبراید اشنایدرˈ عضو کنگره آمریکا و یکی از پیشنهادکنندگان پیش نویس این قانون، مدعی شده که حزب الله همچنان برای آمریکا ، اسراییل و منطقه تهدید محسوب می شود.

در صورت تصویب این پیش نویس و تبدیل آن به قانون، تحریم های شدید و جدید علیه حزب الله لبنان و شبکه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن برقرار خواهد شد.

بر اساس پیش نویس قانون تشدید تحریم حزب الله که پایگاه اطلاع رسانی آمریکایی ˈمونیتورˈ منتشر کرده است، به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه داده می شود بر بانک ها و موسسات مالی لبنانی و اروپایی که با حزب الله مرتبط هستند و با آن همکاری می کنند، اعمال فشار کند.

ˈالمنارˈ شبکه تلویزیونی حزب الله نیز در چارچوب این تحریم ها قرار دارد و قانون جدید در صورت تصویب از دولت آمریکا می خواهد شبکه های ماهواره ای که زمینه پخش المنار را فراهم می کنند، مجازات کند.

مونیتور به نقل از ˈاد رویسˈ عضو مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شد که حزب الله با افزایش توانمندی ها و قدرت خود بیش از هر طرف دیگری حتی گروه های تروریستی برای آمریکا تهدید محسوب می شود.

26149

کد N205291