فرهنگی در گفتگو با مهر اعلام کرد:

سخنرانی آیت الله استادی در نخستین جلسه مجلس در سال جدید/ تغییر دستور کار و تعویق بررسی سوال از وزیر نفت

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد بررسی سوال سه نماینده از وزیر نفت در دستور کار هفته آینده مجلس باشد.

محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره خارج شدن سوال سه نماینده مجلس از وزیر نفت از دستور کار این هفته مجلس گفت: احتمال دارد بررسی سوال از وزیر نفت در دستور کار هفته آینده مجلس قرار داشته باشد.

به گزارش مهر، پیش از این اعلام شده بود که سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی و روح الله حسینیان از بیژن زنگنه در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

براین اساس همچنین آیت ا... استادی از فضلای محترم حوزه علمیه قم در ابتدای اولین جلسه علنی مجلس سخنرانی خواهد کرد.

گزارش وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در مورد «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه ها و سیاستهای دولت و وزارتخانه های ذیربط در حوزه های مذکور» و همچنین گزارش معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد «نحوه اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور، ضوابط و آیین نامه های اجرایی آن و همچنین اقتصاد مقاومتی» نیز در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد «میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در اجرای مواد 44 و 49 آیین نامه داخلی مجلس هم بخش دیگری از برنامه های نمایندگان د هفته جاری است.