عملیات کاشت پسته ایرانی در تاجیکستان اجرا شد

پرورش پسته,ایران

دوشنبه ـ ایرنا - یک باغدار تاجیک، طرح کاشت آزمایشی پسته ایرانی را در دو منطقه شمال و جنوب تاجیکستان به اجرا در آورد.

کد N204757