آلمان به ترکیه درمورد محدودیت آزادی بیان و اطلاع رسانی هشدار داد

ترکیه,حقوق بشر

برلین - ایرنا - وزیر امور خارجه آلمان نسبت به آنچه ˈاعمال محدویت آزادی بیان و اطلاع رسانی از سوی دولت ترکیهˈ خواند به این کشور هشدار داد.

کد N204703