اشیای باستانی سوریه تاراج می شود

آثار باستانی,درعا

تهران - ایرنا - حفاری غیر قانونی آثار باستانی در سوریه و قاچاق اشیای کشف شده به ویژه از استان درعا به خارج از کشور اخیرا افزایش یافته است.

کد N204348