نشریه آمریکایی:

تکدی گری وخودسوزی ، سرنوشت مهاجران سوری در لبنان

مهاجران سوری,فقر و محرومیت

تهران- ایرنا- روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نوشت: فقر و محرومیت، تکدی گری، اشتغال به مشاغلی با دستمزدهایی پایین و در نهایت خودسوزی، سرنوشت بسیاری از مهاجران گریخته از جنگ سوریه به لبنان است.

کد N204295