مودیز رتبه اعتباری اوکراین را کاهش داد

اوکراین,بحران92

تهران-ایرنا-موسسه اعتبار سنجیˈمودیزˈرتبه اعتباری اوکراین را به دلیل بروز بحران سیاسی در این کشور، کاهش داد.

به گزارش روزشنبه خبرگزاری فرانسه، مودیز به رغم حمایت صندوق جهانی پول از اوکراین، رتبه اعتباری این کشور را از ˈ Caa2ˈ به ˈ Caa3ˈ تنزل داد.

در بیانیه مودیز آمده است: تغییر رژیم در کی یف و کاهش روابط آن با مسکو، شکنندگی اقتصاد و بودجه اوکراین را تشدید کرده است.

این گزارش با بیان این که رتبه اعتباری Caa3 سبب می شود که وضعیت سرمایه گذاری در این کشور پر خطر ارزیابی شود، افزود : اوکراین از روز جمعه به دلیل افزایش بهای خرید گاز از همسایه روس خود با خطر رکود اقتصادی مواجه شده است.

مودیز که پیشتر نیز در اواخر ماه ژانویه رتبه اعتباری اوکراین را کاهش داده بود، احتمال کاهش مجدد این رتبه را در میان مدت رد نمی کند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول که از کی یف حمایت کرده می تواند حدود 14 تا 18میلیارد دلار به این کشور وام دهد.

مودیز همچنین در بیانیه خود، میزان خطرپذیری سیاسی در اوکراین را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه مه، بالا ارزیابی کرده و نسبت به بروز بی ثباتی در شرق و جنوب این کشور هشدار داده است.

اروپام** 9053 ** 1064
کد N204068