سکوت صداوسیما درباره اخبار آزادی مرزبانان

مرزبانان ایرانی

در حالی که از سحرگاه امروز خبرها پیرامون آزادی پنج مرزبان ایرانی ، خبر نخست تمامی خبرگزاری های داخلی و خارجی و رسانه های سایبری و حتی شبکه های تلویزیونی خارجی است ، صدا و سیما تا این لحظه در مورد این خبر سکوت کرده است.

در حالی که از سحرگاه امروز خبرها پیرامون آزادی پنج مرزبان ایرانی ، خبر نخست تمامی خبرگزاری های داخلی و خارجی و رسانه های سایبری و حتی شبکه های تلویزیونی خارجی است ، صدا و سیما تا این لحظه در مورد این خبر سکوت کرده است.

به گزارش اعتدال، در حالیکه صداوسیما اخبار بسیار کم اهمیت تر را بارها از شبکه خبر و سایر شبکه های رادیویی و بخش های تلویزیونی پخش کرده است ، هیچ گونه اطلاع رسانی درخصوص آزادی مرزبانان ایرانی توسط رسانه ملی صورت نگرفته است.
کد N203869