بیش از 50 درصد از مردم صربستان خواهان عضویت در اتحادیه اروپا هستند

عضویت در اتحادیه اروپا,صربستان

بلگراد-ایرنا- آخرین نتایج سنجش افکار عمومی در صربستان نشان می دهد که 55 درصد شهروندان صربستان از عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت می کنند.

به گزارش ایرنا، بنا بر یافته های این نظر سنجی که توسط آژانس تحقیقاتی مدیوم گالوپ انجام شده 56 درصد از شهروندان صربستان بر این باورند که عضویت در اتحادیه اروپا موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور می شود و 54 درصد از مردم حفاظت بهتر محیط زیست و 50 درصد تقویت حاکمیت قانون را در پیوستن به اتحادیه اروپا انتظار دارند.

همچنین 67 درصد از شهروندانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند به این باورند که کشاورزی می بایستی در صدر فهرست کمک های اتحادیه اروپا به صربستان قرار بگیرد.

اکثریت شهروندان صربستان با عضویت کشورشان انتظار دارند که ورود سرمایه داران خارجی و افزایش سرمایه گذاری خارجی در کاهش بیکاری و بالا بردن استانداردهای زندگی آنها تاثیر مثبت بگذارد.

در این نظر سنجی که در ماه فوریه سال جاری میلادی در سراسر کشور انجام شده است یک هزار و 239 نفر از شهروندان صربستان شرکت داشتند.

اروپام**2061**1566
کد N203576