پیرموذن در گفت‌و‌گو با ایلنا:/ تکرار/

زیر سوال برندگان جمهوریت نظام، ره به جایی نمی‌برند

مجلس,پیرموذن

این نظام با حماسه تحسین برانگیز ملت رشید ایران و با رهبری کاریزماتیک امام راحل به پیروزی رسیده است و هیچ کس نمی تواند این آرمان بزرگ امام و شعار های تعیین کننده یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خطاب به کسانی که جمهوریت نظام و یا اسلامیت نظام ر ا زیر سوال می‌برند، گفت: آنهاباید یقین کنند که با منافع نظام و کیان کشور بازی می‌کنند و ره به جایی نمی‌برند.

کمال الدین پیرموذن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که فرموده‌اند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» اظهار کرد: نظام ایران برآمده از آرای مردم است و همچنان که همه ما می‌دانیم در اصل اول قانون اساسی هم بر مردم سالاری دینی آزاد منشانه تاکید شده است.

وی افزود: شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی نشان از آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) دارد و در قانون اساسی که در زمان امام مصوب شد بر آن تاکید شده است.

نماینده مردم اردبیل خطاب به کسانی که که جمهوریت نظام و یا اسلامیت نظام ر ا زیر سوال می‌برند، گفت: آنها باید یقین کنند که با منافع نظام و کیان کشور بازی می‌کنند و ره به جایی نمی‌برند.

پیرموذن خاطرنشان کرد: این نظام با حماسه تحسین برانگیز ملت رشید ایران و با رهبری کاریزماتیک امام راحل به پیروزی رسیده است و هیچ کس نمی‌تواند این آرمان بزرگ امام و شعار‌های تعیین کننده یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد.

 

کد N203231