صادرات سویای هندی به ایران کاهش می یابد

ایران,هند

دهلی نو - ایرنا - دست اندرکاران صنایع غذایی هند معتقدند که فروکش کردن تحریم های غرب موجب کاهش صادرات سویای هندی به ایران خواهد شد.

به گزارش ایرنا، روزنامه انگلسی زبان ˈ اکونومیک تایمز ˈ روز جمعه نوشت: تحریم های اعمالی غرب بر روی ایران باعث شده بود که هند اخیرا به صورت بزرگترین صادر کننده سویا به ایران در آید.

این روزنامه پیش بینی کرد با کاهش تحریم های یک جانبه غرب، کشورهای آمریکایی جنوبی جایگزین هند درصادرات محصول سویا به ایران شوند.

اکونومیک تایمز می نویسد، کاهش واردات ایران ازهند درطول سال مالی 2014-2013 منتهی به 30 سپتامبر گذشته باعث خواهد شد که هند یعنی بزرگترین صادرکننده سویا در آسیا قیمت این محصول را برای خریداران دیگر چون ژاپن و ویتنام کاهش دهد.

ˈدینش شهراˈ مدیر عامل یک شرکت صنایع غذایی هند گفت: ایران اخیرا بخاطر امکان مبادله پایاپای با هند به صورت بزرگترین خریدار سویا درآمده بود ولی توافق حاصله با غرب موجب شده که این کشور واردات این محصول را از کشورهای دیگر آغاز کند.

وی افزود: این امر باعث شده که خرید سویای هندی حتی در داخل ایران بسیار محدود شود.

به نوشته اکونومیک تایمز حجم صادرات سویای هند به ایران در طول سال مالی گذشته به بیش از 964 هزارتن رسیده بود.

تجارت به روپیه زمینه را برای ظهور هند به صورت بزرگترین صادرکننده سویا به ایران هموار ساخت چون دیگر صادرکنندگان عمده سویا مانند آرژانتین و برزیل از نظر پولی خیلی به ایران بدهکار نبودند.

به نوشته اکونومیک تایمز، مشکلات ایران در خرید سویا از دیگر تولیدکنندگان این محصول دراثر اعمال تحریم های یک جانبه غرب همچنین باعث شده بود که صادرکنندگان هندی خواستار حدود 20 درصد قیمت بیشتر بیش از بهای جهانی شوند.

ˈراجش اگروالˈ از مقام های ارشد انجمن تولیدکنندگان سویا درهند، گفت: قیمت

سویا باید کاهش یابد درغیر این صورت ما سهم خود را در بازار جهانی به دیگر صادرکنندگان واگذار خواهیم کرد.

انتظار می رود که حجم سویای تولیدی در هند در طول مالی 2014-2013 که پایان یافته به میزان بیش از چهار درصد در مقایسه با 10میلیون و 230 هزار تن سال گذشته دراثر

آسیب وارده به این محصول براثر بارندگی شدید، کاهش یابد.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N202894