رییس دوره ای شورای امنیت : توسعه در جهانی ناامن امکان پذیر نیست

شورای امنیت

نیویورک- ایرنا- رییس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل به اشاره به ناامنی ها و بحران های جهانی که آثار ویرانگری را در نقاط مختلف جهان بر جای گذاشته اند، تاکید کرد رسیدن به توسعه اقتصادی و پیشرفت در جهانی که مملو از بحران و ناامنی است، امکان پذیر نیست.

به گزارش ایرنا، جوی اگووا نماینده دائم نیجریه که کشورش ریاست دوره شورای امنیت در ماه جاری میلادی را برعهده دارد، در یک نشست خبری به سوال های خبرنگاران در خصوص مهمترین تحولات روز جهان پاسخ گفت.

وی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران آنان را رسولان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خواند و از آنان خواست تا قدر و ارزش تلاش های خود را کم نپندارند.

رییس دوره ای شورای امنیت در مقدمه گفتار خود ضمن اشاره به بحران های ویرانگر و فاجعه آمیز در سراسر جهان گفت جهانی که ما در آن زندگی می کنی هرروز از هم پاشیده ترو جنجال آفرین تر می شود.

جوی اگووا با اشاره به گسترش بحران های مختلف در گوشه و کنار جهان گفت ما در سازمان ملل خودمان را به بحث پیرامون دستاورد های پس از سال 2015 سرگرم کرده ایم در حالی که بحران های مختلف جهان را به نابودی تهدید می کند.

وی با تصریح این نکته که این ها دیدگاه های شخصی او به عنوان یک انسان است و نه مواضع و دیدگاه های ریاست دوره ای شورای امنیت گفت بحث پیرامون پیشرفت و توسعه در چنین شرایطی یک برخورد تناقض آمیز است و پیشرفت و توسعه در یک جهان نا امن هدفی دست نیافتنی است.

ریاست شورای امنیت افزود اکنون ما با این سوال روبرو هستیم که آیا نباید بجای اندیشدین به دست آوردهای پس از سال 2015 بیشتر به مسئله امنیت بیندیشم و راهی برای استقرار امنیت در نقاط بحران زده جهان پیدا کنیم؟

اروپام 2253 **1908
کد N202522